Vahvistamme tiimiämme toteuttaaksemme visiomme olla markkinajohtaja Suomessa sekä toimialan kansainvälinen edelläkävijä. Olemme rekrytoineet Timo Ojaston (LitM) kehityspäällikköksi, vastaamaan julkisesta liikunnasta. Timolla on pitkä kokemus liikuntapaikkojen toteutuksesta ja Timo tuntee valtiolliset liikuntatavoitteet. Suora asiakasvastuu Timolla on PK-seudun koulu- ja päiväkotikohteista. Meidän tiimissä Timo on saanutkin lempinimen ”kultakimpale”.

 

Leikki ja erityisesti liikuntapaikkojen on tuettava eri väestöryhmien liikkumista ja valtiollisia tavoitteita jatkossa entistä paremmin, voidaankin puhua liikkumisen tasa-arvosta. Valtioneuvoston 2020 tuottamassa liikuntapoliittisessa selonteossa ja sen taustalla vaikuttaneessa UKK-instituutin kansallisessa liikuntaselvityksessä todettiin väestörakenteessamme liikkumattomuudesta seuraavaa: Vanhusten todettiin kärsivän syrjäytymisestä, työskentelevillä ikäluokilla todettiin liikunta- ja tukielimistön sairauksia, nuorison ja lasten liikuntatottumusten on todettu vähentyvän johtaen lihavuuden kasvuun sekä kahtiajaon entistä voimakkaampaan kasvuun liikkumattomien ja liikkuvien välillä. Oikea liikuntasuunnittelu ja liikuntarakentamistapa on mahdollistaja edellä todettujen valtiollisten terveysriskien ja niistä seuraavien SOTE-kulujen kasvun hallintaan. Me LeikkiSetillä ainoana Suomen markkinalla omaamme työkalut liikuntamäärien tehokkaaseen analysointiin ja pystymme kalustamaan sekä jopa varioimaan niin leikki- kuin liikuntaolosuhdetta saadun mittausdatan pohjalta. Tällä varmistamme liikuntaolosuhteen maksimaalisen tarkoituksenmukaisuuden.”– Timo Ojasto

 

julkaistu 4.8.2021


Lue myös nämä uutiset