Investoimme tänä vuonna yli 200 000€ Leikki ja liikunta 2.0 hankkeeseen. Hanke tähtää leikki- ja liikuntapaikkojen korkeampaan käyttöasteeseen ja ikään. Hämeen ELY-keskus on myöntänyt 104 430€ yrityksen kehittämisavustuksen hankkeelle. Toteutuskeinoina meillä on alan uudet toimintamallit sekä digi- ja tuoteteknologia, näin luomme myös vientitoiminnalle välttämättömät kilpailuedut.

Hankkeen julkinen nimi: Leikki ja liikunta 2.0

Hankkeen julkinen tiivistelmä: Leikki- ja liikuntapaikoilla (LLP) on iso merkitys viihtyvyyteen ja liikuntaan. LLPn arvo Suomessa on noin 2 mrd €. Hanke tähtää LLPn korkeampaan käyttöasteeseen ja -ikään. Tähän tarvitaan parempaa suunnittelua, osallistamista, käyttäjädataa ja joustavaa tekniikkaa. Toteutuskeinona ovat alan uudet toimintamallit sekä digi- ja tuotetekniikka. Kehitys tuo alalle uusia käytänteitä ja näin luodaan vientitoiminnalle välttämätön kilpailuetu. LLPn käyttöasteen nousu vaikuttaa asukkaiden viihtyisyyteen ja liikuntaan vaikuttaen kansanterveyden nousuun ja LLPn käyttöikään. Korkeampi käyttöaste ja pidempi käyttöikä parantavat LLP-investointien tuottavuutta. Digiratkaisut edistävät yhteisöllisyyttä, tasa-arvoista vaikuttamista ja eri sosiaalisten ryhmien aktiivisuutta. Hanke luo uuden markkinan.


Lue myös nämä uutiset