Me LeikkiSetissä koemme vastuun kokonaisvaltaiseksi arvoksi ja sitä kautta asenteeksi. Meille vastuullisuus tarkoittaa vastuullisuutta ympäristöstä, yhteiskunnasta, välineiden turvallisuudesta sekä työhyvinvoinnista.

Yksittäiset järjestelmät ja toimenpiteet ovat hyvä työkaluja ja vastuullisuuden osia – jokapäiväinen työ on kuitenkin niin moninaista, että pelkällä työkalupakilla ei kokonaisuutta saada aikaiseksi. Osakokonaisuuksien yläpuolella on kuitenkin arvojen ja asenteiden pohjalle rakentuva yrityskulttuuri.

Yrityskulttuurin puolella tärkein lähtökohta on asioiden tekeminen ”hyvin”. Näin toimiessa yllättävän moni osanen loksahtaa kohdalleen. Monella osa-alueella tarvitaan lisäksi hyviä työkaluja ja pitkäjänteisiäkin kehitystoimia luotaessa edellytykset toiminnan tason nostamiseen. Pyrimme toimimaan mahdollisimman vastuullisiksi mm. seuraavin keinoin

YHTEISKUNTAVASTUU JA ASIAKASTYYTYVÄISYYS

 • Haluamme olla osana ratkaisua suomalaisten liikkumattomuuteen ja toteuttaa virikkeellisempiä ja paremmin liikkumiseen aktivoivia leikki- ja liikuntapaikkoja.
  • Käyttäjien osallistaminen leikki- ja liikuntapaikkojen toteutuksiin. Osallistamisella saadaan tärkeää tietoa, mitä käyttäjät oikeasti toivovat kohteeseen.
 • LeikkiPlus-palvelumme avulla pystymme mittaamaan tarkasti leikki- ja liikuntapaikkojen käyttöä ja jalostamaan kerätyn tiedon, toimivampien leikki- ja liikuntapaikkojen toteuttamiseen.
  • Tiivis yhteistyö eri osapuolten kesken, jotta voimme antaa oman osaamisemme hankkeen tueksi.
  • Asiakaspalautteen hallintaan otamme koko henkilöstön käytössä olevan tietokannan, jotta tietoisuus ja asioiden hoito varmistetaan.
 • Olemme tasa-arvoisen ja vastuullisen kilpailuttamisen kannalla. Erittäin tarkasti, yhden toimittajan tuoteyksityiskohtien mukaan määritetty rakennustapaseloste pahimmillaan estää urakoitsijan kilpailuttamasta välineitä ja siten hankintalain toteutumisen. Tämä taas nostaa leikki- ja liikuntapaikka rakentamisen kustannuksia.Nousevat leikki- ja liikuntarakentamisen kustannukset vaikuttavat suoraan siihen, miten paljon ja kattavia olosuhteita pystyään suomalaisille tarjoamaan. Kilpailuttaminen on vastuullisuus ja tasa-arvo kysymys. Pidetään yhdessä huolta, että Suomessa on mahdollisimman laaja ja laadukas leikki- ja liikuntapaikka verkosto.
 • Olemme kotimainen yritys ja maksamme verot Suomeen.

TUOTTEET JA PALVELUT

 • Pitkäikäiset ja mahdollisimman huoltovapaat tuotteet ovat painopistealueemme.
 • Myönnämme tuotteillemme pitkän takuun. Lue lisää takuustamme.
 • Henkilöstömme on koulutettu leikki- ja liikuntapaikkojen turvatarkastajiksi ja osaavat varmistan tarjottujen ratkaisujen turvallisuuden ja sopivuuden käyttäjille.
 • Tarjoamme turvatarkastukset sekä kunnossapitopalvelun.
 • Laaduntarkistustoimenpiteet ja säännöllinen yhteydenpito asiakkaisiin.

YMPÄRISTÖ

 • Työstämme parhaillaan kattavaa tietopankkia tuotteidemme hiilijalanjäljestä ja tuotteidemme kemiallisesta rasituksesta käyttäjille ja ympäristölle.
 • Pyrimme mahdollisimman pitkäikäisiin tuotteisiin, jotka rasittavat vähemmän ympäristöä pidemmällä aikavälillä.
 • Perinteisten käsittelyjen lisäksi valikoimassamme on täysin myrkytön pintakäsittely-yhdistelmä.
 • Käytämme paljon kierrätysmateriaaleja kalusteidemme valmistuksessa, esim. SBR-kumirouhe.
 • Jätteiden minimointi, lajittelu ja toimitus vaatimukset täyttävään jatkokäsittelyyn.
 • Tuotteemme eivät sisällä Euroopan kemikaalivirasto ECHA ylläpitämän SVHC-listan (kandidaattilista erityistä huolta aiheuttavista aineista) sisältämiä kemikaaleja yli 0,1 paino-% eli 1000 mg/kg tuotteen osista tai kokonaisuudesta laskettuna. Tuotteemme eivät sisällä PVC-muovia.  Tuotteemme PAH-pitoisuus (polysyklinen aromaattinen hiilivety) ei ylitä 0,5/mg/kg (0,00005%). Täten tuotteemme ovat katsottavissa haitta-aineettomiksi.”

HENKILÖSTÖN TYYTYVÄISYYS

 • Avoin yrityskulttuuri ja päätöksenteko.
 • Säännölliset työtyytyväisyyskyselyt ja parannusten suunnittelu yhteisissä kokouksissa.
 • Liikuntaseteli virkistymiseen, kävelymatot ja kuntopyörät työpisteliikuntaan sekä terveelliset kahvitarjoilut hedelmineen.
 • Joustava työaika, jossa työt ja henkilökohtaiset asiat pitkälti henkilöstön itseohjautuvaa toimintaa.
 • Henkilöstön toiveiden kuuntelu toiminnan suunnittelussa, mm. vuosilomien osalta
 • Kilpailukykyinen palkkaus.
 • Kokemuksen kertyessä moni on käyttänyt mahdollisuutta ryhtyä osakkaaksi.
 • Sukupuolella, rodulla, iällä tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä, mutta tavoitteena on mahdollisimman sekulaari työyhteisö.
 • Yhteiset kehityspäivät, joiden yhteydessä myös vapaata ohjelmaa.

Vaan kuten sanottu, eniten uskomme oikean asenteen tuottamiin päivittäisiin päätöksentekoihin!