LeikkiPlus – Johda liikkumista tiedolla, älä tuurilla

LeikkiPlus -konsepti muodostuu tiedolla johtamisen tekoäly järjestelmä LeikkiPlussasta ja joustava asennus -palvelustamme. Leikki- ja liikuntapaikkojen digitaalinen mittaaminen LeikkiPlus tekoäly järjestelmällä auttaa olosuhteen käyttäjää tai rakennuttajaa saamaan autenttista digitaalista helppolukuista dataa leikki- ja liikuntaolosuhteen tarkoituksenmukaisuudesta. Reagointi saatuun tietoon, leikki- ja liikuntaolosuhteen tarkoituksenmukaisuuden tehostamiseen puolestaan mahdollistetaan joustava asennus -palvelullamme. LeikkiPlus -konseptin hankkiessaan käyttäjä varmistaa leikki- ja liikuntaolosuhteen tarkoituksenmukaisuuden toteutumisen.

LeikkiSet LeikkiPlus -järjestelmä:

 • LeikkiPlus järjestelmä mittaa digitaalisesti, tekoälyä hyödyntämällä leikki- ja liikuntavälineiden käyttöä ja vastaa, miten tuote/tuotteisto palvelee käyttäjiä? Järjestelmällä saadaan mitattua välinekohtaisesti mm. välineen käyttömäärät, käyttöajat sekä käyttöasteen.
 • Järjestelmä muodostaa helposti luettavan raportin, joka kertoo, miten leikki- tai liikunta-aluetta käytetään.
 • Mitkä ovat suosituimmat välineet? Mitkä toisaalta vähiten käytetyimmät?
 • Kerättyä tietoa pystytään hyödyntämään alueen kehittämisessä ja uusien kohteiden suunnittelussa, kun tiedetään millaiset ratkaisut ovat toimivat.
 • LeikkiPlus on mahdollisuus kunnille tiedolla johtamiseen kuntalaisten aktiivisuuden parantamiseksi, mahdollisuus ehkäistä kuntalaisten liikkumattomuutta ja epätasa-arvoisuutta leikki- ja liikuntarakentamisessa
 • Järjestelmä antaa kunnille konkreettiset työkalut valtiolliseen nuorten ja lasten liikkumattomuuden haasteeseen, väestön syrjäytymisen ehkäisyyn
 • Järjestelmä täyttää EU:n GDPR asetuksen vaatimukset

 

Valtioneuvoston tuottama, UKK-instituutin tekemä liikuntaselvitys (2018)

  • Liikkumattomuuden yhteiskunnalliset kustannukset ovat arviolta 3,2-7,5 mrd €
  • Elintapasairaudet, elämänlaatu, koulumenestys, syrjäytyminen, liikunnan polarisoituminen, vanhusten kotona selviäminen

Liikuntapoliittinen selonteko 12/2020 nyky hallintoperiaatteella olettaa kuntien itse muuttavan havaittua ja ottaa kantaa tiedolla johtamiseen sekä esittää kaikkeen liikuntasuunnitteluun tarvittavan mukaan liikkumisvaikutusten arvioinnin

Indoor Informatics toimii LeikkiSetin partnerina, yhdessä kehitämme tiedolla johtamista ja mittaamista leikki ja liikuntapaikoilla.

vipuvoimaa
eu

Hankkeen julkinen tiivistelmä

Leikki- ja liikuntapaikoilla (LLP) on iso merkitys viityvyyteen ja liikuntaan. LLPn arvo Suomessa on n. 2 mrd€:n. Hanke tähtää LLPn korkeampaan käyttöasteeseen ja -ikään. Tähän tarvitaan parempaa suunnittelua, osallistamista, käyttäjädataa ja joustavaa tekniikkaa. Toteutuskeinoina ovat alan uudet toimintamallit sekä digi- ja tuotetekniikka. Kehitys tuo alalle uusia käytänteitä ja näin luodaan vientitoiminnalle välttämätön kilpailuetu. LLPn käyttöasteen nousu vaikuttaa asukkaiden viihtyisyyteen ja liikuntaan vaikuttaen kansanterveyden nousuun ja LLPn käyttöikään. Korkeampi käyttöaste ja pidempi käyttöikä parantavat LLP-investointien tuottavuutta. Digiratkaisut edistävät yhteisöllisyyttä, tasa-arvoista vaikuttamista ja eri sosiaalisten ryhmien aktiivisuutta. Hanke luo uuden markkinan.

Hankkeen julkinen nimi englannin kielellä:

Play and Exercise 2.0

Hankkeen julkinen tiivistelmä englannin kielellä:

Playgrounds (LLPs) play a major role in referencing and exercise. The value of the LLPs in Finland is about € 2 billion, and the project aims at higher utilization and lifetime of LLP. Better planning, participation, user data and flexible technology will be reguired. New means will be new methods, digital technology and product development. Development brings new practices to the industry, creating a competitive advantage for export operations. Active use of LLPs improves the comfort and physical activity of residents, influencing the rise of public health. Higher utilization and longer lifetime increase LLP investment productivity. Digital solutions activate the community, creates age & gender equality and influences all social groups. The project creates a new market.

Haluatko lisätietoja LeikkiPlus -järjestelmästä?

Täytä oheinen lomake ja lähetämme sinulle lisätietoa järjestelmästä.