Digitaalinen mittaaminen

Tekoälyä hyödyntämällä kerätään tieto olemassa olevista leikki- ja liikunta-alueista, jota pystytään hyödyntämään alueiden kehittämisessä. Valitsemme pilottiasiakkaat halukkaista edelläkävijäkaupungeista ja kunnista.

 

Tieto kaikkien välinevalmistajien kalusteista

Digitaalisella mittaamisella pystymme keräämään leikki ja liikunta-alueista tietoa. Kaikkien välinevalmistajien tuotteista saatua informaatiota hyödynnämme tuotekehityksessä ja leikki- ja liikuntarakentamisen suunnittelussa.

Kerättävä tieto:

Kävijämäärä

Käyttöaika

Käyttöajankohta

Tuotekohtainen käyttöaste

Tuotekohtainen läpimenoaika

 

Oikealla tiedolla tullaan muuttamaan koko leikki- ja liikuntapaikkakalustaminen. Teknologia on kehityksen alla ja ensimmäiset pilotit aloitetaan vuonna 2019.

 

Joustavat kalusteratkaisut

Joustavilla kalusteratkaisuilla voidaan leikki- ja liikuntapaikan aktiivista käyttöä ylläpitää uudistamalla laitekantaa helposti ja kustannustehokkaasti. Aktiivikäytöllä ylläpidetään mahdollisimman korkea käyttäjämäärä koko elinkaaren ajan.