Green deal pähkinänkuoressa

Vapaaehtoiset Green deal -sopimukset edistävät kiertotaloutta ja ilmastonmuutoksen hillintää. Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai esimerkiksi kuntasektorin välillä. Tavoitteena on edistää yhdessä kestävän kehityksen mukaisia tavoitteita. Green deal -sopimusten avulla etsitään ratkaisuja muun muassa ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.

Verkkosivuilla maininta kaikista tuotteista jotka täyttävät Green deal vaatimukset

Haitallisten aineiden vähentäminen varhaiskasvatuksen hankinnoissa – kestävien hankintojen Green deal –sopimus

Marraskuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit, sekä hankintaorganisaatiot Monetra Oulu Oy ja Tuomi Logistiikka Oy julkistivat allekirjoittamansa. vapaaehtoisen green deal -sopimuksen haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä. Sopimuksen tavoitteena on julkisten hankintojen kautta vähentää haitallisia kemikaaleja (aineita) varhaiskasvatuksen ympäristössä, sekä lisätä pohjoismaisen ympäristömerkinnän saaneiden tuotteiden ja palveluiden hankintaa ja siten vähentää lasten kokonaiskemikaalialtistumista. Sopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Sopimuksella pyritään erityisesti:

  • vähentämään tarpeettomia antimikrobisia aineita sekä hajusteita ja väriaineita;
  • soveltamaan niin sanotuista leludirektiivistä ja -laista tulevia alle 36 kuukauden ikäluokkaan kohdistuvia tiukempia kemikaalirajoituksia kaikkien lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden hankinnoissa;
  • lisäämään toimittajien hankintayksiköille ilmoittamaa tietoa hankintojen erityistä huolta aiheuttavista aineista ja kannustamaan hankintayksikköjä vaatimaan aktiivisesti tarjouspyynnöissä tiedon toimittamista; ja
  • laatimaan yhteiset hankintakriteerit ja hankintasopimusten sopimusehdot haitallisten aineiden vähentämiseksi varhaiskasvatuksen ympäristössä ja soveltamaan niitä hankinnoissa hankintayksikköjen omien toimeenpanosuunnitelmien mukaisesti.

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9301

Sirkka

33 950,00  18 672,50  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9302

Hämähäkki

39 850,00  21 917,50  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9303

Ampiainen

47 850,00  26 317,50  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9304

Valas

19 580,00  10 769,00  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9305

Tuhatjalkainen

58 000,00  31 900,00  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9306

Hai

21 500,00  11 825,00  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9310

Flamingo

21 200,00  11 660,00  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9308

Kirahvi

14 500,00  7 975,00  alv. 0%

Tämän tuotteen kanssa sopii myös

9309

Krokotiili

54 500,00  29 975,00  alv. 0%

Lue myös nämä uutiset