Leikki- ja ulkoliikuntavälineitä ja -kokonaisuuksia valmistava LeikkiSet on nimittänyt uudeksi toimitusjohtajakseen Sanna Korten. Korte aloitti tehtävässään 11.3.2024 tavoitteenaan yrityksen entistäkin asiakaslähtöisempi palvelumalli sekä liikunta- ja leikkipaikkojen tuominen kaikkien saataville julkisiin tiloihin.

Sanna Korte siirtyi LeikkiSetille yritysautoilun ja työsuhdepyöräilyn asiantuntijayritys Fleet Innovation Oy:stä, jossa hän työskenteli kaupallisena johtajana. Korte toimi aiemmin myös LeikkiSetin hallituksen jäsenenä, minkä ansiosta hänellä on ennalta hyvä tuntemus LeikkiSetin liiketoiminnasta ja toimialasta.

Toimitusjohtajana Korte tuo pöytään kokemuksensa ja visionsa konseptien kehittämisestä ja yhdistää sen asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa tehtävään työhön. Kortteella on myös vahva aiempi kokemus ympäristörakentamisesta.

– Olen todella innoissani päästessäni työskentelemään minulle tärkeän toimialan pariin. Monipuolinen ja osallistava ympäristörakentaminen on tärkeää asuinympäristön monimuotoisuuden lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi, ja leikki- ja liikuntapaikat ovat osa tätä ympäristöä. Ulkoliikunta- ja leikkipaikat houkuttelevat ihmiset yhteen lisäten sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia, sanoo Korte.

LeikkiSetillä Korten asiakaslähtöinen lähestymistapa nähtiin selkeäksi kilpailuvaltiksi:

– Koimme LeikkiSetillä isoksi mahdollisuudeksi hyödyntää Sannan energisyyttä ja osaamista muutoinkin kuin hallitustyössä. Sannan aito kiinnostus asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen varmistaa edelläkävijyytemme tuotteiden ja palveluiden osalta. Yhdessä osaavan henkilöstömme ja Sannan positiivisen asenteen kanssa pääsemme kiipeämään entistä korkeammalle, kertoo LeikkiSetin hallituksen puheenjohtaja Jukka Vahtila.

 

Liikunta entistä paremmin kaikkien saataville

LeikkiSetin tuote- ja ratkaisuportfolio sisältää moderneja liikunta- ja leikkipaikkaratkaisuja, jotka tuovat lähiliikuntapaikkoja entistä tehokkaammin asukkaiden saataville.

Leikkipaikkaratkaisujen muotokieli on inspiroivaa ja leikkisää, mikä innostaa lapsia liikunnallisiin seikkailuihin. Tasa-arvoisista ulkoliikuntakokonaisuuksista taas löytyy kaikille treenaajille sopivia laitteita, jotka kannustavat monipuoliseen liikkumiseen.

– LeikkiSet on viimeisten vuosien aikana kasvanut toimialallaan tunnetuksi toimijaksi. Tästä on hyvä jatkaa yhteistyötä asiakkaiden ja suunnittelijoiden kanssa inspiroivien ja liikkumiseen innostavien julkisten tilojen eteen. LeikkiSetillä on tärkeä rooli auttaa inspiroivien julkisten tilojen rakentamisessa, kuvailee Korte.

Hän jatkaa:

– Minulle on tärkeää, että saamme LeikkiSetin kanssa auttaa luomaan viheralueiden yhteyteen yhteisiä olohuoneita, joihin kaikki voivat kokoontua liikkumaan ja viettämään aikaa iästä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Arkiliikunta sekä lähiliikuntapaikkojen tuominen osaksi kaupunkiympäristöä ovat tärkeitä tekijöitä tulevaisuuden hyvinvoinnin tukipilareina.

 


Lue myös nämä uutiset